فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
نویسنده = کامران ندری
تعداد مقالات: 4
2. پس‌انداز احتیاطی در شرایط بازارهای مالی ناکامل اقتصاد ایران: رهیافت مدل کارگزاران ناهمگن

دوره 8، شماره 31، زمستان 1398، صفحه 117-148

میثم خسروی؛ علیرضا آذربایجانی؛ کامران ندری


3. ساختار استاندارد پول و نظام پولی با معرفی شاخص‌های اخلاقی: رهیافت اخلاقی در تولید و خلق پول

دوره 8، شماره 30، پاییز 1398، صفحه 71-104

سیدمجتبی فائزی؛ احمد سرلک؛ کامران ندری؛ یگانه موسوی جهرمی


4. مطالعه تطبیقی مدل‌های قیمت‌‌گذاری اختیار خرید پیش از بلک شولز، و ارائه مدل مناسب برای بازار سرمایه اسلامی

دوره 3، شماره 11، زمستان 1393

اصغر ابوالحسنی؛ سید عباس موسویان؛ فاطمه قاسمی؛ محمدرضا رنجبر فلاح؛ کامران ندری