نویسنده = احمد جعفری صمیمی
برآورد تابع واکنش مالیات نسبت به ترکیب مخارج دولت در ایران

دوره 5، شماره 17، تیر 1395

احمد جعفری صمیمی؛ سعید کریمی پتانلار؛ کورش اعظمی


تأثیر جهانی‌شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی با تأکید بر شاخص‌های اقتصادی در کشورهای منتخب: رهیافت رگرسیون داده‌های تابلویی آستانه‌ای

دوره 4، شماره 15، دی 1394

احمد جعفری صمیمی؛ امیر منصور طهرانچیان؛ سعید کریمی پتانلار؛ محمد زمان محمدی شیرکلایی


تأثیر تجارت محصولات کشاورزی بر رشد اقتصادی ایران

دوره 3، شماره 11، دی 1393

احمد جعفری صمیمی؛ رضا احمدی؛ محمد عبدی


بررسی اثر روش تأمین مالی بر رشد سودآوری بنگاه‌ها در ایران

دوره 2، شماره 7، دی 1392

احمد جعفری صمیمی؛ ایوب خزائی؛ جلال منتظری شورکچالی