جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139409081221395000166 شاخص بهره‌وری آب و راهکار آتیه کشاورزی کشور
عباس کشاورز
حسین دهقانی سانیج
2 139409171049595000502 برآورد نسبت بهینه پوشش ریسک در زمان ـ مقیاس‌های مختلف: رویکرد تجزیه‌وتحلیل موجک
اسدالله فرزین‌وش
امید فرمان‌آرا
شاپور محمدی
3 13940922101375000723 بررسی کارایی نسبی مدیریت گردشگری استان‌های کشور دربرنامه سوم و چهارم توسعه
سعید عابسی
سارا شمس الهی
اسماعیل شاه طهماسبی
4 139506131138355002256 ارزیابی کارایی بانکداری بدون ربا در ایران در مقایسه با سایر کشورهای اسلامی براساس رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)
5 139806055003827 بهینه‌سازی عملکرد پالایشگاه‌های گازی ایران با رویکرد کارایی زیست‌محیطی در چارچوب تحلیل پوششی داده‌ها
علی امامی میبدی
مجتبی غیاثی
مسعود مکاری
6 139806145003887 بررسی نفرین منابع با تأکید بر ناکارایی نهادی؛ (مورد مطالعاتی ایران)
علیرضا رعنائی
روح اله شهنازی
7 139806245003933 برآورد کارایی انرژی و بررسی عوامل موثر بر آن در استان‌های ایران(رهیافت توبیت)
میثم صفری تخت شیرینی
یونس گلی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 7 ( از 7 رکورد)