جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139806245003920 تأثیر غیرخطی نااطمینانی تورم بر عبور نرخ ارز: یک مطالعه موردی برای ایران
سعید راسخی
احمد جعفری صمیمی
مجتبی منتظری شور کچالی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)