جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13950613124145002259 اندازه‌گیری فقر چندبعدی در ایران طی سال‌های 1392-1388 (با استفاده از روش آلکایر‌ـ‌فوستر)
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)