جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13940922105185000722 مطالعه تأثیر افزایش درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بخش صنعت در ايران
جواد خلیل‌زاده
کیومرث شهبازی
محمدرضا حلاج یوسفی
حبیب آقاجانی
2 13950613115555002258 بررسی اثر شوک‌های‌ نفتی بر متغیرهای پولی و مخارج دولت
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)