جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139409101146155000319 بررسی تأثیر تحقیق و توسعه بر عملکرد بنگاه‌ها در صنایع کارخانه‌ای ایران (براساس رویکرد ساختار ـ رفتار ـ عملکرد
احمد صدرایی جواهری
محمدسعید ذبیحی‌دان
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)