جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139805205003656 بررسی تأثیر زکات بر توزیع درآمد در ایران مقایسه روش‌های جاری با روش‌های پارامتریک و غیرپارامتریک
مرتضی حسنشاهی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)