جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139409171049595000502 برآورد نسبت بهینه پوشش ریسک در زمان ـ مقیاس‌های مختلف: رویکرد تجزیه‌وتحلیل موجک
اسدالله فرزین‌وش
امید فرمان‌آرا
شاپور محمدی
2 139409221135495000754 تأثیر نرخ سود بانکی بر چگونگی شکل‌گیری و تحول پورتفوی بهینه دارایی‌ها در ایران کاربرد مدل میانگین ـ واریانس
بیتا شایگانی
فرامرز طهماسبی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)