جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139409101129345000314 مطالعه اثرات شوک‌های سیاست مالی بر رشد اقتصادی ایران دوره زمانی 1388-1338
سهراب دل‌انگیزان
اسماعیل خزیر
2 13940914829565000333 بررسی اثر آزادی اقتصادی بر امید به زندگی (مطالعه‌ کشورهای منتخب ، شامل ایران، با رویکرد داده‌های تلفیقی)
محمدحسن فطرس
فاطمه اکبری شهرستانی
محمد میرزایی
3 139409141137525000362 اثرات بلند‌مدت و کوتاه‌مدت کسری بودجه بر رشد اقتصادی ایران (با در‌نظر گرفتن متغیر بدهی‌های خارجی
محمد مولایی
ابوالقاسم گلخندان
4 139409141141445000363 تجزیه‌وتحلیل سیاستی سازوکارهای توسعه و ثبات مالی بانک نگارای مالزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
کیومرث اشتریان
حامد روشن
5 13940917110265000507 بررسی وضعیت حمل‌ونقل هوایی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در استان‌های ایران
احمد جعفری صمیمی
علی صالحی
6 13940917116435000509 تأثیرپذیری توسعه مالی و رشد اقتصادی از تسهیل تجاری، بهبود فضای کسب‌و‌کار و آزادسازی تجاری و مالی (در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی
سعید دائی کریم‌زاده
صابر معتقد
7 139409221140495000758 رابطه مخارج دفاعی و رشد اقتصادی در ایران
محمد مولایی
ابوالقاسم گلخندان
داود گلخندان
8 139409221155215000765 اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی: با رویکرد مقایسه بین کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه
رضا محسنی
اکرم چرمگر
صادق داداشی
یزدان سیف
9 13950330124705002037 تأثیر سرکوب مالی بر سرمایه گذاری و رشد کشاورزی و صنعت در ایران؛ رویکرد حد آستانه ای داده های تابلویی
10 13950613935455002254 آسیب‌شناسی بهره‌وری در اقتصاد ایران
11 139506131017525002255 مقایسه تأثیر ابعاد سه‌گانه (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) جهانی‌شدن بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
12 139805195003636 اثرات ساختار جمعیت بر رشد اقتصادی ایران؛ رویکرد سری زمانی ساختاری
داریوش حسنوند
یونس نادمی
13 139805205003645 بررسی و مقایسۀ اثر مخارج نظامی و غیر نظامی بر رشد اقتصادی ایران
محمد مولایی
الهام تاجعلی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 13 ( از 13 رکورد)