جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139409101033205000307 بررسی و پیش‌بینی توزیع درآمد مناطق شهری و روستایی ایران در افق 1404
سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی
امین قاسمی‌نژاد
هنار رستمی
فرخنده سلیمانی
2 13940914930295000337 برآورد الگوی توزیع درآمد مناطق شهری و روستایی ایران با استفاده از اشکال مختلف تابعی تصریح‌شده (پارامتریک) برای منحنی لورنز
بیتا رحیمی بدر
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)