جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139409221346565000809 تأثیر تجارت محصولات کشاورزی بر رشد اقتصادی ایران
احمد جعفری صمیمی
محمد عبدی
رضا احمدی
2 139409221353505000814 بررسی عوامل مؤثر بر تجارت درون‌صنعتی ایران با بلوک‌های منطقه‌ای (مطالعه بخش کشاورزی
احمد تشکینی
3 139503301521565002040 سیاست نگاه به شرق و تحلیل امکان یا امتناع ائتلاف راهبردی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و چین (1392-1368)
4 139806165003904 تحلیل رابطه علّی نرخ ارز با مزیت نسبی و بررسی شاخص¬های مزیت نسبی در صنایع منتخب کشور
مجتبی اسلامیان
فرهاد دژپسند
علیرضا خزایی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 4 ( از 4 رکورد)