جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139703231337265004086 برنامه‌ریزی راهبردی توسعۀ محلات دارای فقر شهری با استفاده از تکنیک «تحلیل عرصه‌های تصمیم‌گیری مرتبط» (AIDA) مورد مطالعه: محلات منطقۀ 7 شهر تهران
طاهر پریزادی
احمد زنگانه
سپیده صالحی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)