جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139808215004280 محاسبه‌ی شاخص خلق نقدینگی در چارچوب الگوی برگر و باومن و تاثیر آن بر بحران¬های بانکی: کاربردی از مدل پانل لاجیت و پروبیت
زهرا محمدی
عباس معمارزاده
داود محمودی نیا
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)