جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139806055003825 برآورد عوامل مؤثر بر مخارج مذهبی خانوارهاي ايراني
یوسف محنت‌فر
یونس گلی
2 139806275003950 چارچوب نظری عرضه پول (مقایسه تطبیقی اقتصاد متعارف و اقتصاد با رویکردی اسلامی)
معصومه آقاجانی
امیر خادم علیزاده
محمدمهدی مجاهدی موخر
محمود عیسوی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)