جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139703231221255004080 بررسی ارتباط غیرخطی بین درآمدهای دولت و اندازۀ دولت با استفاده از رهیافت تغییر رژیم مارکف گارچ
حسن حيدري
آرش رفاح کهریز
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)