جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139806055003819 طراحی الگوی صادراتی ایران مبتنی‌بر دو معیار صادرات آب مجازی و پتانسیل اشتغال‌زایی بخش‌های اقتصادی با استفاده از رهیافت داده- ستانده
مهدی صادقی شاهدانی
محمد جمور
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)