لزوم ارائه گزارش سیاستی جهت چاپ مقاله

با توجه به اینکه پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و مسئولین ارشد نظام، ماموریت مشورتی دارد لذا نویسندگان محترم باید گزارش سیاستی مستخرج از مقاله یا موضوع مرتبط با عنوان مقاله و فرمت نگارش مشخص ارائه کنند. لازم به ذکر است چاپ نهایی مقاله منوط به ارائه گزارش سیاستی می‌باشد.

 

توضیحات:

 

1-    گزارش سیاستی بین 3 الی 4 هزار کلمه باشد.

2-    شیوه نگارش بر اساس قالب گزارش رعایت شود.

3-    در صورت لزوم صرفا نتایج تحلیل داده در این گزارش اشاره شود.

4-    از نمودار، جدول و شکل برای ساده سازی مفاهیم استفاده شود.

5-    حقوق معنوی گزارش سیاستی متعلق به پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد و در صورت انتشار عمومی اسامی نویسندگان ذکر می شود.