سفارش نسخه چاپی مجله

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

تلفن: 88109879 ساعات تماس 10 الی 12

ایمیل: straeconomic@gmail.com    -    econrahbord@csr.ir
آدرس: خیابان حضرت ولیعصر (عج)-خیابان طالقانی- نرسیده به پل حافظ- پلاک 376- پژوهشکده تحقیقات راهبردی