آخرین شماره


شماره 16 سال 5
بهار 1395
دانلود فایل

1 - طراحی الگوی صادراتی ایران مبتنی‌بر دو معیار صادرات آب مجازی و پتانسیل اشتغال‌زایی بخش‌های اقتصادی با استفاده از رهیافت داده- ستانده ( DOI : 0)
( مهدی صادقی شاهدانی - محمد جمور )
2 - بررسی اثر فاصله‌گرفتن نسبت مطالبات غیرجاری از حد استاندارد بین‌المللی بر متغیرهای کلان اقتصادی ( DOI : 0)
( محمد نوفرستی - رعنا عباسقلی‌نژاد اسبقی )
3 - بررسي رابطه فعالیت بازار بیمه، بخش بانکی و رشد اقتصادی در ایران ( DOI : 0)
( احمد صلاح‌منش - حسين اكبري‌فرد - رضا علائی )
4 - الگوی مطلوب نرخ ارز، بخش تجارت خارجی و مقاوم‌سازی اقتصاد ایران ( DOI : 0)
( وحید شقاقی شهری - آمنه‌ السادات کوچکی )
5 - برآورد عوامل مؤثر بر مخارج مذهبی خانوارهاي ايراني ( DOI : 0)
( یوسف محنت‌فر - یونس گلی )
6 - تحولات دولت- ملت در پرتو پیشرفت‌های فناوری اطلاعات: آینده‌های بدیل ( DOI : 0)
( فرزاد خندان - حاکم قاسمی - فرهاد درویشی سه تلانی - عین اله کشاورز ترک )
7 - بهینه‌سازی عملکرد پالایشگاه‌های گازی ایران با رویکرد کارایی زیست‌محیطی در چارچوب تحلیل پوششی داده‌ها ( DOI : 0)
( علی امامی میبدی - مجتبی غیاثی - مسعود مکاری )