نمایه شده  عنوان آدرس
1 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام www.isc.gov.ir
2 مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی http://www.sid.ir
3 بانک اطلاعات نشریات کشور http://www.magiran.com
4 پژوهشکده تحقیقات راهبردی http://www.scr.ir
5 پرتال جامع علوم انسانی http://www.ensani.ir
6 مرجع دانش http://www.civilica.com
7 پایگاه مجلات تخصصی نور http://www.noormags.ir