مقاله


کد مقاله : 139806295003961

عنوان مقاله : تحليل آگزيوماتيک تاثير نرخ تنزيل اجتماعي بر پايداري و عدالت بين‎نسلي

نشریه شماره : 28 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 27

فایل های مقاله : 761 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید عقیل حسینی aqil.hoseiny@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

نرخ تنزيل اجتماعي يکي از متغيرهاي کلان است که اثر تعيين‎کننده‎اي بر بسياري از متغيرهاي کلان از قبيل رشد و پايداري ‎‎آن و همچنين متغيرهاي اخلاقي از قبيل عدالت بين‎نسلي دارد. مسئله‌اي که در اين مقاله به آن پرداخته شده است، تحليل تاثير نرخ تنزيل اجتماعي بر «پايداري» و «عدالت بين‎نسلي» است. طرح مسئله «پايداري» ناظر به اين دغدغه جهاني است که تشديد بحران¬هاي زيست¬محيطي مي¬تواند جريان فعلي رشد اقتصادي را در بلندمدت معکوس نمايد و رفاه و بهزيستي نسل¬هاي آتي را به مخاطره افکند. نشان داده مي‎شود که تحقق «معيار پايداري» مستلزم اين است که براي جلوگيري از افول مسير مصرف بهينه، نرخ تنزيل اجتماعي صفر باشد. همچنين بر طبق رويکرد اخلاقي، «عدالت بين‎نسلي» مستلزم برخورد يکسان با نسل¬هاي فعلي و آتي است و اخلاقاً صحيح نيست براي نسل¬هاي آتي اهميت کمتري قائل شويم و منابعي که حق آنهاست را اکنون به نفع خويش مصادره نموده و مصرف کنيم. اين رويکرد اخلاقي «نرخ¬ تنزيل اجتماعي صفردرصد» را تجويز مي¬نمايد که موجب سرمايه¬گذاري بيشتري مي¬شود و به رفاه آيندگان اهميت مي¬دهد.