مقاله


کد مقاله : 139806245003926

عنوان مقاله : بررسی وضعیت فقر در برنامه های توسعه پس از جنگ (88-1368)

نشریه شماره : 8 فصل بهار 1393

مشاهده شده : 43

فایل های مقاله : 2.82 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی ارشدی arshadi63@yahoo.com - -
2 عبدالعلی کریمی famor314@gmail.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

مقاله حاضر، وضعيت فقر در ایران طي برنامه‌های توسعه اول تا چهارم را مورد بررسي قرار داده است. بدين‌منظور پس از ارائه تعاريف فقر و انواع آن و مروري بر مطالعات انجام‌شده، خط فقر مطلق و نسبی محاسبه و سپس شاخص‌هاي فقر محاسبه شده است. برای به‌دست آوردن خط فقر مطلق كل، خط فقر مطلق غذایی براساس رویكرد حداقل نیازهای اساسی، محاسبه و حداقل نیازهای غیرغذایی به آن اضافه شده است. خط فقر نسبی از 66 درصد میانگین مخارج کل خانوار به‌دست آمده است. نتايج، دلالت بر آن دارد كه در طول دوره مورد بررسی، موفقیت چشمگیری در کاهش فقر نسبی نداشته‌ایم. در مناطق شهري، خط فقر نسبي و مطلق بزرگ‌تر از مناطق روستايي بوده است. همچنین در مناطق روستایی تمامی شاخص‌های فقر (درصد فقر نسبی و درصد فقر مطلق) از مناطق شهری بزرگ‌تر بوده است