مقاله


کد مقاله : 139806245003923

عنوان مقاله : تابع تقاضای واردات صنعتی ایران

نشریه شماره : 8 فصل بهار 1393

مشاهده شده : 43

فایل های مقاله : 2.82 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدرضا عابدین مقانکی abedin.reza@gmail.com استادیار دکترا
2 علی‌اکبر خسروی‌نژاد khosravinejad@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

مطالعه حاضر با هدف برآورد تابع تقاضای واردات نُه گروه صنعتی ایران انجام شده است. البته یک هدف فرعی با عنوان محاسبه کشش‌های قیمتی و درآمدی نیز مدنظر بوده است. در اختیار داشتن کشش‌های قیمتی و درآمدی به‌ویژه در سطوح بخشی و جزئی‌تر، مثلاً به‌تفکیک صنایع کشور، به این دلیل دارای اهمیت است که درواقع پیش‌نیازی برای انجام برخی مطالعات دیگر می‌باشد. براساس متدلوژی موجود در ادبیات اقتصادی لازم است برای برآورد تابع تقاضای موردنظر، از سیستم تقاضا استفاده شود. یکی از سیستم‌های تقاضای مناسب که در عین سهولت و سادگی برآورد، عموماً نتایج مناسب و قابل اتکایی را نیز ارائه می‌دهد، سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل است که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است. براساس نتایج به‌دست‌آمده، کشش قیمتی کلی گروه‌های صنعتی برای تمامی گروه‌ها علامتی قابل انتظار دارند. در مورد چهار گروه صنعتی کشش قیمت بیش از واحد است. به‌عبارت دیگر، در این گروه‌های صنعتی، با هر واحد افزایش (کاهش) قیمت، تقاضا برای این گروه‌های صنعتی بیشتر کاهش (افزایش) می‌یابد. اما در مورد سایر پنج گروه صنعتی، کشش قیمتی کمتر از واحد است. این گروه‌های صنعتی کم‌کشش، شامل کالاهای صنعتی ضروری می‌شوند که با هر واحد افزایش (کاهش) قیمت وارداتی این گروه‌ها، مقدار تقاضا برای آنها کمتر از واحد کاهش (افزایش) می‌یابد. در تمامی گروه‌های صنعتی، کشش درآمدی مثبت است. البته مقدار کشش درآمدی برای سه گروه بیش از یک بوده و این موضوع به‌معنی لوکس بودن این گروه‌هاست. اما مقدار کشش در شش گروه صنعتی دیگر، کمتر از واحد بوده و این گروه‌های صنعتی جزو کالاهای ضروری محسوب می‌شوند. البته کشش‌های درآمدی و قیمتی برحسب مبادی واردات ایران نیز محاسبه شده‌اند که در برخی موارد دارای نتایجی متفاوت از روندهای کلی بوده‌اند