مقاله


کد مقاله : 139806245003922

عنوان مقاله : بررسی آثار نوسانی بازار آتی سکه طلا بر بازار نقدی آن در ایران

نشریه شماره : 8 فصل بهار 1393

مشاهده شده : 43

فایل های مقاله : 2.82 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد نادعلی Mohammadnadali@yahoo.com - دکترا

چکیده مقاله

ابزار مالی جدیدی به‌نام آتی سکه طلا با هدف ایجاد ثبات بیشتر در بازار معاملات نقد طلا توسط بورس کالای ایران معرفی شده است. طی حدود 5 سالی که از زمان معرفی این ابزار می‌گذرد، بازار معاملات قرارداد آتی سکه طلا با رونق مواجه شده است. حال، سؤال این است که افزایش معاملات در بازار قرارداد آتی سکه طلا چه آثاری برای معاملات بازار نقد طلا درپی داشته است. لذا هدف اصلی این مقاله، بررسی اثر معرفی ابزار قرارداد آتی سکه طلا بر نوسانات معاملات بازار نقد طلا در اقتصاد ایران است. فرضیه مورد آزمون در مقاله نیز آن است که معرفی ابزار معاملات قرارداد آتی سکه طلا منجر به نوسانات بیشتر معاملات بازار نقدی طلا در کشور شده است. بر همین اساس، ابتدا به تحلیل آماری عملکرد بازار قرارداد آتی سکه طلا پرداخته شد و در ادامه با استفاده از داده‌های روزانه طی دره زمانی 1392-1385 و تکنیک اقتصادسنجی مدل‌های واریانس ناهمسانی خودرگرسیو تعمیم‌یافته (GARCH) به آزمون فرضیه مقاله پرداخته شد. نتایج برآورد مدل‌های اقتصادسنجی و تحلیل‌های آماری نشان می‌دهد، معرفی ابزار معاملات قرارداد آتی سکه طلا موجب نوسانات بیشتر معاملات بازار نقدی طلا در ایران شده است