مقاله


کد مقاله : 139806135003882

عنوان مقاله : شناسایی بخش‌های کلیدی اقتصاد ايران بر اساس روش حذف فرضی و بررسي امكان تحقق درون‌زایی با توجه به اين بخش‌ها

نشریه شماره : 20 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 132

فایل های مقاله : 1.07 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسن کیائی kiaee@isu.ac.ir استادیار دکترا
2 علیرضا تاجه بند alireza.tajehband@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 هادی هاشمی فرید Mh.hashemifarid@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

تعیین بخش‌هایی که سرمایه‌گذاری در آن‌ها بتواند، محرک اقتصاد و موجب رشد اقتصادی بیشتری گردد، با توجه به محدودیت و کمیابی منابع، همواره موردتوجه بسیاری از برنامه ریزان اقتصادی بوده است. این بخش‌ها دارای بیشترین حلقه‌های پسین و پیشین با سایر بخش‌های اقتصادی هستند که تحت عنوان بخش‌های کلیدی مطرح می‌باشند. هدف از این مقاله در گام نخست شناسایی بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از روش حذف فرضی است و در گام دوم این مسئله بررسي می‌شود که آيا اين بخش‌های كليدي توان تحقق درون‌زایی در اقتصاد ايران را دارند يا خير. بدین منظور جدول داده - ستانده 99 بخشی سال 1390 که آخرین جدول منتشرشده توسط مرکز آمار ایران می‌باشد، بر اساس روش طبقه‌بندی ISIC در یک جدول داده - ستانده 19 بخشی تجمیع گردید. سپس با استفاده از روش حذف فرضی کلی بخش‌های پیشران و کلیدی در اقتصاد ایران مشخص گردید. در ادامه با توجه به راهبرد درون‌زایی در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز جایگاه و تأثیر این بخش‌ها در تحقق درون‌زایی اقتصاد کشور از منظر دو شاخص میزان اشتغال و وابستگی به واردات موردبررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان مي‌دهد که به ترتیب، پنج بخش «تولید صنعتی»، «استخراج معدن»، «حمل‌ونقل و انبارداری»، «ساختمان» و «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» نیز به‌عنوان بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. همچنين، از ميان بخش‌هاي كليدي، در شرایط فعلی فقط بخش «ساختمان» امكان تحقق درون‌زایی در اقتصاد ایران را فراهم مي‌كند و بنابراين بايد به‌عنوان موتور محركه اقتصاد به رسميت شناخته شود. در سایر بخش‌های کلیدی دیگر براي تحقق درون‌زایی بايد تلاش بيشتري براي اصلاح رویه‌های توليدي و میزان اشتغال‌زایی در اين بخش‌ها با تکیه‌بر ظرفیت‌های داخلي صورت پذيرد.