مقاله


کد مقاله : 139806135003878

عنوان مقاله : واکاوی پديده فساد اقتصادی از منظر فرهنگ اسلامي در چارچوب مدل هافستد

نشریه شماره : 20 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 125

فایل های مقاله : 641 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدي رزم آهنگ mehdi.razm@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 مهدی صادقی شاهدانی shahdani@yahoo.com استاد دکترا

چکیده مقاله

یکی از موضوعاتی که باید از منظر میانرشته‌ای به آن نگریست، پدیده فساد اقتصادی است. در پژوهش حاضر، به طور مشخص، این مسأله مطرح است که آیا فرهنگ مطلوب (فرهنگ اسلامی) می‌تواند نقشی در کنترل و زدودن مفاسد از مناسبات اقتصادی آحاد جامعه ایفا کند. در این پژوهش، از روش تحلیلی و کتابخانه‌ای استفاده شده است. جهت تبیین فرهنگ مطلوب در رابطه با مفاسد اقتصادی از مدل هافستد استفاده شده است كه در حقيقت نوآوري پژوهش محسوب مي‌شود؛ برای این مهم، مؤلفه‌های فاصله قدرت، اجتناب از نااطمینانی، جمع‌گرایی-فردگرایی و گرایش کوتاه‏مدت-بلند مدت در رابطه با مفاسد اقتصادی و در چارچوب رفتار دين‌مدارانه توضیح داده‌شده‌اند؛ نتیجه پژوهش آن است که تحقق فرهنگ مطلوب (فرهنگ اسلامی) تأثیر قابل‌توجهی در کاهش رفتارهای فسادآلود در جامعه خواهد داشت. در كنار مقابله اقتصادي و قضائي با پديده فساد، برنامه‌ريزي فرهنگي در جهت تقويب باورهاي اسلامي و ضدفساد امري ضروري است. استفاده از ابزارهای فرهنگی در جهت مبارزه با فساد، منجر به افزایش اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی شده و اين اقدام به تحقق اقتصاد مردم‌بنیان و به تبع، تقویت شاخص‌های کلان اقتصادی كمك مي‌كند.