مقاله


کد مقاله : 139806125003874

عنوان مقاله : طراحی مدل استقرار بازاریابی استراتژیک در جهت ارتقای ظرفیت‌های جدید صنعت هتلداری با تمرکز بر اقتصاد مقاومتی

نشریه شماره : 18 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 38

فایل های مقاله : 999 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 الهام کیان مهر e.kiyanmehr@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 سهیل سرمدسعیدی sarmadsaidy@gmail.com استادیار دکترا
3 بهروز قاسمی Dr.BehroozGhasemi@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

صنعت هتلداری که یکی از بزرگ‌ترین صنایع دنیا بشمار می‌رود در ایران به دلیل شرایط ویژه اقتصادی ناشی از تحریم‌ها با چالش‌های متعددی مواجه شده است. تحقیقات نشان داده است که تدوین الگوی صحیح استقرار بازاریابی استراتژیک، به منظور غلبه بر این چالش‌ها، از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. در ایران، مجموعه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای کمک به حل چالش کسب‌وکارها در مواجهه با این شرایط ویژه، پیشنهاد شده است و از آنجا که مطالعات انجام شده در خصوص استقرار بازاریابی استراتژیک نشان می‌دهد که الگوی جامعی برای اجرای بازاریابی با تمرکز بر اقتصاد مقاومتی وجود ندارد، تمرکز این پژوهش بر طراحی مدل استقرار بازاریابی استراتژیک با رویکرد اقتصاد مقاومتی است. به این منظور با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، مدل اولیه تحقیق طراحی گردیده، سپس با ارسال پرسشنامه و نظرسنجی از خبرگان، مدل نهایی استخراج شده است. جامعه آماری مربوط به طراحی مدل مفهومی، خبرگان علمی و سازمانی هستند و جامعه آماری مربوط به هتل‌های مورد مطالعه، مدیران و مشتریان هتل‌های 5 ستاره ایران می‌باشد. نتایج پژوهش مبین این است که استقرار بازاریابی استراتژیک با تمرکز بر اقتصاد مقاومتی، قادر به افزایش ظرفیت‌های جدید هتل‌های 5 ستاره ایران خواهد شد