مقاله


کد مقاله : 139806125003871

عنوان مقاله : پیش‌بینی مصرف انرژی در ایران :کاربرد مدل GM-ARMA براساس فیلتر هادریک-پرسکات

نشریه شماره : 19 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 42

فایل های مقاله : 1.03 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ابوالفضل جنتی مشکاتی gannaty@yahoo.com استادیار دکترا
2 عبدالرضا جهانگیری بلطاقی jahangiry1404@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 علیرضا قباشی ALIGHOBASHI@GMAIL.COM دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

انرژی به‌عنوان یک نیروی محرکه در بیشتر فعالیت‌های تولیدی و خدماتی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و ازآنجایی‌که محور اصلی فرآیند رشد اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی است، نقش مؤثری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. علاوه بر نوسانات قیمت انرژی و همچنین کمیابی منابع انرژی، عامل مهم دیگری که ضرورت بررسی رابطه بین تولید و مصرف انرژی را دو چندان می‌کند، مسائل زیست‌محیطی است که کشوری‌های جهان با آن مواجه هستند. تحلیل چشم‌اندازی از پیش‌بینی مصرف انرژی، این امکان را برای مدیران فراهم می‌سازد تا تدابیر لازم را در جهت کنترل متغیرهای عرضه و تقاضای انرژی اتخاذ کنند.لذا پیش بینی تقاضای انرژی بر پایه الگوهای جدید و کارآمد ما را در یافتن مسیری روشن برای پی بردن به این تنگنا و ارائه توصیه‌های سیاستی برای حمایت از سرمایه گذاری‌ها کمک می‌کند. افزایش دقت بسیاري از مدل‌های پیش‌بینی مصرف انرژی مستلزم شناسایی تمامی روندها و متغیرها و استراتژی‌های اثرگذار بر بازارهاي انرژی است. ازاین‌رو، در پژوهش حاضر با استفاده از نظریه سیستم‌های خاکستري (GM)، مدل پیش‌بینی خاکستري را مدلی مناسب جهت بهبود عملکرد پیش‌بینی مصرف انرژی می داند. همچنین میزان مصرف انرژی تا سال 1400 طبق مدل مذکور پیش بینی و برآورد شده است.