مقاله


کد مقاله : 139805205003654

عنوان مقاله : شناسايي عوامل مؤثر بر روند تأمین مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط با استفاده از مدل لاجيت با رويكرد پنل

نشریه شماره : 15 فصل زمستان 1394

مشاهده شده : 113

فایل های مقاله : 3.37 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ویدا ورهرامی vida.varahrami@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نقش پررنگي در بهبود رشد اقتصادي، كاهش نرخ بيكاري، پيشرفت تكنولوژي و ارتقا صادرات يك كشور دارند. لذا با توجه به اهميت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در اقتصاد هر كشور، فراهم آوردن بستري براي تشكيل و مهم‌تر از آن رشد و دوام اين بنگاه‌ها بسيار ضروري است. هدف مقاله حاضر؛ بررسي عوامل مؤثر بر دسترسي به منابع مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در شهرک‌های صنعتي استان‌های آذربايجان شرقي، تهران و اصفهان است و اين مطالعه به دنبال پاسخ به اين پرسش است كه مؤثرترین عامل بر دسترسي منابع مالي در اين بنگاه‌ها چيست؟ لذا در اين مقاله با استفاده از مدل لاجيت با رويكرد پنل، ميزان اثرگذاري عوامل تاثيرگذار در دستيابي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به منابع مالي در شهركهاي صنعتي فعال در سه استان منتخب طي دوره زماني94-1385 مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. نتايج نشان مي‌دهد متغيرهاي نرخ سود تسهيلات، اندازه بنگاه، سن بنگاه، مقدار وام و زمان سررسيد وام از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر دسترسي بنگاه‌ها به وام در نمونه مورد مطالعه در اين مقاله است