مقاله


کد مقاله : 13940922134255000781

عنوان مقاله : تأثیر سیاست‌های پولی بر نوسان قیمت دارایی‌های مالی و حقیقی از طریق گشتاورهای تعمیم‌یافته

نشریه شماره : 10 فصل پاییز 1393

مشاهده شده : 455

فایل های مقاله : 804 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 اکبر کمیجانی komijani@ut.ac.ir استاد دکترا
2 حسین عباسی‌نژاد habasi@ut.ac.ir استاد دکترا
3 طاهره بیژنی tbizhany@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

سياست پولي مناسب و اجراي مؤثر آن اقتضا مي‌کند که بانک مرکزي نسبت به فرايند انتقال و اثرگذاري آن به ديگر متغيرهاي اقتصادي آگاهي داشته باشد. از مهم‌ترين اين مسائل، تأثير سياست‌هاي پولي بر قيمت دارايي‌ها، به‌عنوان يکي از مکانيسم‌هاي انتقال سياست پولی است. در همين راستا اين مقاله به بررسي تأثير سياست پولي بر قيمت دارايي‌های طلا، ارز، مسکن و سهام در اقتصاد ايران پرداخته است. به‌دليل مشکلاتي از قبيل هم‌زماني اجراي سياست پولي و تغيير قيمت دارايي‌ها و متغيرهاي مفقوده‌اي که بر سياست پولي و قيمت دارايي‌ها اثرگذارند، برآورد واکنش قيمت دارايي‌ها به سياست پولي با مشکلات فراوانی روبه‌رو مي شود. به‌گونه‌ای که اين دو مسئله، شناسايي و تشخيص اين واکنش را از طريق روش‌هاي مرسوم مشکل مي‌سازد. به همين دليل اين تحقيق از تکنيک تشخيص از طريق واريانس ناهمساني شوک‌هاي سياست پولي که توسط ريگبون و ساک (2004) معرفي شد، استفاده مي‌کند. برآوردها براي آمارهاي ماهانه در دوره زماني 1391-1378 حاکي از تأثير مثبت سياست پولي انبساطي بر مسکن، سهام و طلا و تأثیر منفی بر نرخ ارز است.