مقاله


کد مقاله : 139409221135495000754

عنوان مقاله : تأثیر نرخ سود بانکی بر چگونگی شکل‌گیری و تحول پورتفوی بهینه دارایی‌ها در ایران کاربرد مدل میانگین ـ واریانس

نشریه شماره : 9 فصل تابستان 1393

مشاهده شده : 332

فایل های مقاله : 856 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 بیتا شایگانی bitashaygan@yahoo.com استادیار دکترا
2 فرامرز طهماسبی tahmasebi.faramarz@yahoo.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

در این مطالعه با درنظر گرفتن دارایی‌های خانوارها شامل سپرده‌های بانكی، اوراق مشاركت، سهام، ارز، سكه و مسكن طی دوره 1390-1370 و با به‌كارگیری مدل میانگین ـ واریانس، با استفاده از نرم‌افزار متلب تركیب بهینه سبد دارایی‌ها استخراج شده است. نتایج نشان می‌دهد: افراد کم‌ریسک 68 درصد دارایی خود را به‌صورت اوراق مشارکت و بقیه را به‌صورت سهام و دارایی‌های دیگر نگهداری می‌کنند. با افزایش ریسک سبد دارایی، سهم سهام و مسكن در سبد دارایی افراد افزایش می‌یابد، به‌طوری‌که برای افراد پرریسك سهام 78 درصد و مسكن 22 درصد تركیب را به خود اختصاص می‌دهند و بقیه دارایی‌ها سهمی را به خود اختصاص نمی‌دهند. همچنین تغییر ترکیب دارایی‌ها در نتیجه تغییر نرخ سود بانکی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد زمانی‌که نرخ سود واقعی سپرده‌های بانکی منفی است، بیشترین سهم در سبد دارایی افراد کم‌ریسک، اوراق مشاركت (77 درصد) و برای افراد پرریسك سكه (81 درصد) بوده و سهام و ارز سهمی را به خود اختصاص نمی‌دهند؛ و زمانی‌که نرخ سود واقعی سپرده‌های بانکی مثبت است، در سبد دارایی افراد كم‌ریسک، سپرده‌های بانكی بیشترین سهم (75 درصد) و برای افراد پرریسك سهام بیشترین سهم (76 درصد) را به خود اختصاص می‌دهند. در این حالت اوراق مشاركت، سكه و ارز سهمی در سبد دارایی افراد ندارند.