مقاله


کد مقاله : 139409101033205000307

عنوان مقاله : بررسی و پیش‌بینی توزیع درآمد مناطق شهری و روستایی ایران در افق 1404

نشریه شماره : 2 فصل پاییز 1391

مشاهده شده : 286

فایل های مقاله : 483 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی jalaee@uk.ac.ir دانشیار دکترا
2 امین قاسمی‌نژاد amin.ghasemieco@gmail.com دانشجو کارشناسی ارشد
3 هنار رستمی hanarrostami@yahoo.com دانشجو کارشناسی ارشد
4 فرخنده سلیمانی farkhondeh_soleimani@yahoo.com دانشجو کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

با توجه به ارتباط مستقیم بین توزیع عادلانه درآمد و متغیرهای مهم کلان اقتصادی همچون بهره‌وری و رشد اقتصادی، توزیع عادلانه درآمد به یکی از اهداف کلان اقتصادی کشورها تبدیل شده است. در این مقاله، ابتدا با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی انبوه ذرات (PSO) به تخمین تابع ضریب جینی شهری و روستایی برای دوره (1387-1350) در قالب معادلات خطی و نمایی پرداخته شده است. سپس براساس معیارهای موجود، مدل تخمین برتر انتخاب شده است و با استفاده از آن به پیش‌بینی مقادیر ضریب جینی برای شهر و روستا تحت سناریوهای مختلف تا سال 1404 پرداخته شده است. ضریب جینی در این مقاله تابعی از تولید ناخالص داخلی، تورم، بیکاری، اندازه دولت و شاخص توسعه انسانی درنظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مدل نمایی با دقت بالاتری ضریب جینی شهری و روستایی را توضیح می‌دهد و با افزایش نرخ تولید ناخالص داخلی و نرخ شاخص توسعه انسانی و همچنین کاهش نرخ تورم، بیکاری و اندازه دولت در مدل، می‌توان روند بهبود توزیع درآمد را در مناطق شهری و روستایی ایران در افق سند چشم‌انداز 1404 مشاهده کرد.