فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

بررسی اثربخشی متغیر های جمعیت شناختی بر الگوی هزینه خانوار با رویکرد افزایش نفوذ بیمه

دوره 9، شماره 33، تیر 1399، صفحه 157-179

ابوالفضل رحیمی؛ حسنعلی قنبری ممان؛ رضا محسنی


اثر گسترش رمز پول ها (بیت کوین) بر تقاضای پول و حق الضرب در قالب رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

دوره 9، شماره 34، مهر 1399، صفحه 165-197

بهناز ورشوساز؛ فرهاد غفاری؛ سید شمس الدین حسینی؛ عباس معمارنژاد


تأثیر اعتماد به مقام پولی بر اثرگذاری سیاست پولی

دوره 8، شماره 31، دی 1398، صفحه 179-202

هادی کشاورز؛ حجت پارسا


ارزیابی تأثیرات کارآفرینی و فضای کسب و کار بر مولفه‌های بهره‌وری: شواهدی از کشورهای منتخب درحال توسعه

دوره 9، شماره 35، دی 1399، صفحه 199-236

لاله طبقچی اکبری؛ محمود بابازاده؛ قاسم سامعی؛ طاهره آخوندزاده یوسفی


عوامل موثر بر مشارکت عمومی_خصوصی در کشورهای منتخب ( با تاکید بر عوامل نهادی)

دوره 9، شماره 35، دی 1399، صفحه 237-261

سجاد حیدرزاده؛ وحید ماجد؛ علیرضا قباشی


برررسی تاثیر تکانه های ارزی بر شکاف تولید و تورم در اقتصاد ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE )

دوره 9، شماره 35، دی 1399، صفحه 263-292

حسینعلی رجایی؛ سیدعبدالمجید جلایی اسفندآبادی؛ محسن زاینده رودی


واکاوی مالیات بر ارزش افزوده و اثرات آن بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 9، شماره 35، دی 1399، صفحه 325-358

سید محمد هادی سبحانیان؛ محمد حسین معماریان؛ پویا بحری


مدلسازی عوامل کلیدی مؤثر بر اصلاح الگوی مقرراتگذاری و نظارت بر صندوقهای بازنشستگی در ایران

دوره 9، شماره 35، دی 1399، صفحه 359-401

سیدمحمد عباس نیا؛ محمدهاشم بت شکن؛ محمدعلی دهقان دهنوی؛ محمدجواد محقق نیا؛ حسین اصلی پور


تخمین و پیش‌بینی تابع تعدیل شده تقاضای پول ایران با وجود تحریم‌های اقتصادی

دوره 10، شماره 38، آذر 1400، صفحه 463-498

سیدعزیز آرمن؛ اشکان بذرافکن؛ امیرحسین منتظرحجت؛ سید امین منصوری


آزمون وجود خطای ادراکی بیش‌واکنشی در بازار سرمایه ایران

دوره 10، شماره 38، آذر 1400، صفحه 533-563

غلامرضا عسکرزاده دره؛ غلامعباس نظری


ساخت شاخصی با تواتر ماهانه برای تحریم‌ها علیه ایران

دوره 10، شماره 38، آذر 1400، صفحه 565-593

محمد نوفرستی؛ محمدرضا سزاوار


ارزیابی اثرات اقتصادی اقدامات دولت در دوره پاندمی کرونا (شواهدی از بازار سرمایه ایران)

دوره 10، شماره 38، آذر 1400، صفحه 595-623

عباس معمارزاده؛ امید ستاری؛ ساره امیرتیموری


شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر شکل گیری فساد اقتصادی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

روح اله شهنازی؛ ابراهیم هادیان؛ گل آیین افضل


فناوری زنجیره بلوکی و منازعات در حال گسترش در نظام‌های پولی ملی و بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

بیژن پیروز؛ هادی غلام نیا