تعداد مقالات: 195
178. بررسی اثر تکنولوژی و ساختار تقاضای نهایی بر انتشار دی‌اکسیدکربن

دوره 4، شماره 15، زمستان 1394

پریسا جیحونی پور؛ سمیه اعظمی؛ کیومرث سهیلی


180. بررسی و پیش‌بینی توزیع درآمد مناطق شهری و روستایی ایران در افق 1404

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391

امین قاسمی‌نژاد؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ فرخنده سلیمانی؛ هنار رستمی


181. تراکم جمعیت، دموکراسی و فساد

دوره 2، شماره 6، پاییز 1392

علی دلایی میلان؛ محمدحسن فطرس؛ مرتضی قربان‌سرشت


184. بررسی اثر نوسان نرخ ارز بر رفاه اقتصادی و تعیین سیاست پولی مناسب

دوره 8، شماره 31، زمستان 1398، صفحه 5-42

محمدعلی کفایی؛ نغمه پورفتحی


185. راهبرد مقابله با فقر در سواحل مکران

دوره 6، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 5-33

محمود محمدی؛ محسن زاینده رودی؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی


187. اثرات کلان تکانه‌های مالیاتی در ایران: رویکرد شناسایی ترکیبی الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری با تأکید بر زمان‌بندی اثرات

دوره 8، شماره 31، زمستان 1398، صفحه 43-77

تیمور محمدی؛ سعیده سادات مظهری موسوی؛ عباس شاکری؛ حمید رضا ارباب


188. بررسی تأثیر مزیت گاز طبیعی بر مزیت نسبی صنایع منتخب صادراتی کشور

دوره 6، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 59-89

فرهاد دژپسند؛ علی رضا خزائی؛ مهدی یزدانی


189. اثرات مداخله بانک مرکزی در بازار ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران در قالب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

دوره 8، شماره 31، زمستان 1398، صفحه 79-115

عبدالحمید سعادت نژاد؛ زهره طباطبائی نسب؛ سید یحیی ابطحی؛ محمدعلی دهقان تفتی


190. طراحی الگوی عملیاتی صکوک اجاره شخص برای تأمین مالی زندان‌های کشور

دوره 6، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 91-116

ایمان باستانی فر؛ محمد رضا حیدری


191. پس‌انداز احتیاطی در شرایط بازارهای مالی ناکامل اقتصاد ایران: رهیافت مدل کارگزاران ناهمگن

دوره 8، شماره 31، زمستان 1398، صفحه 117-148

میثم خسروی؛ علیرضا آذربایجانی؛ کامران ندری


192. تأثیر نوسانات قیمت جهانی نفت بر بازده سهام صنایع پالایشی در ایران و دلالت های سیاستی آن

دوره 6، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 117-138

کلثوم نادرپور؛ غلامرضا زمانیان؛ سپهر عبدالله پور


195. تأثیر اعتماد به مقام پولی بر اثرگذاری سیاست پولی

دوره 8، شماره 31، زمستان 1398، صفحه 179-202

هادی کشاورز؛ حجت پارسا