فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

بررسی اثر نوسان نرخ ارز بر رفاه اقتصادی و تعیین سیاست پولی مناسب

دوره 8، شماره 31، دی 1398، صفحه 5-42

محمدعلی کفایی؛ نغمه پورفتحی


راهبرد مقابله با فقر در سواحل مکران

دوره 6، شماره 23، دی 1396، صفحه 5-33

محمود محمدی؛ محسن زاینده رودی؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی


پیاده‌سازی راهبرد اشتغالی در توسعه فضای مجازی

دوره 9، شماره 32، فروردین 1399، صفحه 5-38

علی استاجی؛ فرخنده جبل عاملی؛ سجاد برخورداری؛ احسان رسولی نژاد


سیاست‌گذاری پولی و رشد بخش صنعت (بررسی وضع موجود و ارائه الگوی مطلوب)

دوره 9، شماره 33، تیر 1399، صفحه 5-36

محسن رضایی میرقائد؛ رفیع حسنی مقدم؛ سمیرا متقی؛ امیرعلی فرهنگ؛ فرزانه صادقی


بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان ایران با رویکرد پویایی سیستم

دوره 9، شماره 34، مهر 1399، صفحه 5-39

احمد صلاح منش؛ عبدالمجید آهنگری؛ رسام مشرفی؛ احمد دهقانی احمدآباد


راهبردهای توسعه صادرات صنایع های تک ایران با استفاده از تحلیل اهمیت ـ عملکرد

دوره 9، شماره 32، فروردین 1399، صفحه 39-73

نازنین نوروزپور؛ عبدالحمید ابراهیمی؛ حسن ولی بیگی؛ حسین دیده خانی


بررسی تأثیر مزیت گاز طبیعی بر مزیت نسبی صنایع منتخب صادراتی کشور

دوره 6، شماره 23، دی 1396، صفحه 59-89

فرهاد دژپسند؛ علی رضا خزائی؛ مهدی یزدانی


آیا سیاست‌‎های مدیریت تقاضا بر مصرف انرژی موثر هستند؟ شواهدی از آزمون‌های غیرخطی و شکست ساختاری

دوره 9، شماره 34، مهر 1399، صفحه 71-99

سیاوش محمدپور؛ علی رضا زاده؛ مهدی مهرانفر؛ علیرضا خزایی


بررسی عوامل موثر بر هزینه کرد خانوارها در حوزه بهداشت و درمان (مطالعه موردی خانوارهای استان های منتخب) .

دوره 9، شماره 32، فروردین 1399، صفحه 75-104

معصومه اسماعیلی؛ علی عسکری؛ زین العابدین امینی سابق؛ احسان ساده


اثرات مداخله بانک مرکزی در بازار ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران در قالب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

دوره 8، شماره 31، دی 1398، صفحه 79-115

عبدالحمید سعادت نژاد؛ زهره طباطبائی نسب؛ سید یحیی ابطحی؛ محمدعلی دهقان تفتی


طراحی الگوی عملیاتی صکوک اجاره شخص برای تأمین مالی زندان‌های کشور

دوره 6، شماره 23، دی 1396، صفحه 91-116

ایمان باستانی فر؛ محمد رضا حیدری


نقش تامین مالی به عنوان یک راهبرد در پایداری و تحقق رشد اقتصادی ایران

دوره 9، شماره 34، مهر 1399، صفحه 101-132

امین اکبرزاده؛ مصیب پهلوانی؛ سید حسین میرجلیلی


آیندۀ نفت و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 33، تیر 1399، صفحه 113-156

فرهاد رهبر؛ علی وطنی؛ فرزاد مخلص الائمه


تأثیر نوسانات قیمت جهانی نفت بر بازده سهام صنایع پالایشی در ایران و دلالت های سیاستی آن

دوره 6، شماره 23، دی 1396، صفحه 117-138

کلثوم نادرپور؛ غلامرضا زمانیان؛ سپهر عبدالله پور


راهبرد تأمین مالی پروژه های نفتی در چارچوب نظام رمزارزها

دوره 9، شماره 34، مهر 1399، صفحه 133-164

احمد نوروزی؛ مهدی صادقی شاهدانی


طراحی الگوی ترازیابی راهبردی قدرت اقتصادی ایران در محیط متخاصم

دوره 9، شماره 32، فروردین 1399، صفحه 135-168

رضا بنی اسد؛ مهدی باقری میبدی