فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

بررسی اثر تکنولوژی و ساختار تقاضای نهایی بر انتشار دی‌اکسیدکربن

دوره 4، شماره 15، دی 1394

پریسا جیحونی پور؛ سمیه اعظمی؛ کیومرث سهیلی


اولویت های دیپلماسی اقتصادی ایران :ارائه مدل کمی از ابزارها و متغیرهای تاثیرگذار بر حکمرانی اقتصادی بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

صادق بختیاری؛ علی مروی؛ سعید دائی کریم زاده


بررسی و پیش‌بینی توزیع درآمد مناطق شهری و روستایی ایران در افق 1404

دوره 1، شماره 2، مهر 1391

امین قاسمی‌نژاد؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ فرخنده سلیمانی؛ هنار رستمی


تراکم جمعیت، دموکراسی و فساد

دوره 2، شماره 6، مهر 1392

علی دلایی میلان؛ محمدحسن فطرس؛ مرتضی قربان‌سرشت


واکاوی مدیریت بورس و اوراق بهادار با رویکرد حکمرانی خوب در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

غلامرضا تاج بخش؛ محمد حسین کریم؛ حسین امیری


بررسی اثر نوسان نرخ ارز بر رفاه اقتصادی و تعیین سیاست پولی مناسب

دوره 8، شماره 31، دی 1398، صفحه 5-42

محمدعلی کفایی؛ نغمه پورفتحی


راهبرد مقابله با فقر در سواحل مکران

دوره 6، شماره 23، دی 1396، صفحه 5-33

محمود محمدی؛ محسن زاینده رودی؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی


پیاده‌سازی راهبرد اشتغالی در توسعه فضای مجازی

دوره 9، شماره 32، فروردین 1399، صفحه 5-38

علی استاجی؛ فرخنده جبل عاملی؛ سجاد برخورداری؛ احسان رسولی نژاد


سیاست‌گذاری پولی و رشد بخش صنعت (بررسی وضع موجود و ارائه الگوی مطلوب)

دوره 9، شماره 33، تیر 1399، صفحه 5-36

محسن رضایی میرقائد؛ رفیع حسنی مقدم؛ سمیرا متقی؛ امیرعلی فرهنگ؛ فرزانه صادقی


بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان ایران با رویکرد پویایی سیستم

دوره 9، شماره 34، مهر 1399، صفحه 5-39

احمد صلاح منش؛ عبدالمجید آهنگری؛ رسام مشرفی؛ احمد دهقانی احمدآباد


راهبردهای توسعه صادرات صنایع های تک ایران با استفاده از تحلیل اهمیت ـ عملکرد

دوره 9، شماره 32، فروردین 1399، صفحه 39-73

نازنین نوروزپور؛ عبدالحمید ابراهیمی؛ حسن ولی بیگی؛ حسین دیده خانی


بررسی تأثیر مزیت گاز طبیعی بر مزیت نسبی صنایع منتخب صادراتی کشور

دوره 6، شماره 23، دی 1396، صفحه 59-89

فرهاد دژپسند؛ علی رضا خزائی؛ مهدی یزدانی


آیا سیاست‌‎های مدیریت تقاضا بر مصرف انرژی موثر هستند؟ شواهدی از آزمون‌های غیرخطی و شکست ساختاری

دوره 9، شماره 34، مهر 1399، صفحه 71-99

سیاوش محمدپور؛ علی رضا زاده؛ مهدی مهرانفر؛ علیرضا خزایی


بررسی عوامل موثر بر هزینه کرد خانوارها در حوزه بهداشت و درمان (مطالعه موردی خانوارهای استان های منتخب) .

دوره 9، شماره 32، فروردین 1399، صفحه 75-104

معصومه اسماعیلی؛ علی عسکری؛ زین العابدین امینی سابق؛ احسان ساده


اثرات مداخله بانک مرکزی در بازار ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران در قالب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

دوره 8، شماره 31، دی 1398، صفحه 79-115

عبدالحمید سعادت نژاد؛ زهره طباطبائی نسب؛ سید یحیی ابطحی؛ محمدعلی دهقان تفتی


طراحی الگوی عملیاتی صکوک اجاره شخص برای تأمین مالی زندان‌های کشور

دوره 6، شماره 23، دی 1396، صفحه 91-116

ایمان باستانی فر؛ محمد رضا حیدری