فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
تعداد مقالات: 233

201. بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان ایران با رویکرد پویایی سیستم

دوره 9، شماره 34، پاییز 1399، صفحه 5-39

احمد صلاح منش؛ عبدالمجید آهنگری؛ رسام مشرفی؛ احمد دهقانی احمدآباد


203. مطالعه تطبیقی سیاست‌گذاری صادرات گاز طبیعی در چارچوب مولفه‌های امنیت انرژی در روسیه، قطر و ایران

دوره 9، شماره 33، تابستان 1399، صفحه 37-69

امیرحسین چیت‌ساززاده؛ سید غلامحسین حسن‌تاش


204. راهبردهای توسعه صادرات صنایع های تک ایران با استفاده از تحلیل اهمیت ـ عملکرد

دوره 9، شماره 32، بهار 1399، صفحه 39-73

نازنین نوروزپور؛ عبدالحمید ابراهیمی؛ حسن ولی بیگی؛ حسین دیده خانی


206. اثرات کلان تکانه‌های مالیاتی در ایران: رویکرد شناسایی ترکیبی الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری با تأکید بر زمان‌بندی اثرات

دوره 8، شماره 31، زمستان 1398، صفحه 43-77

تیمور محمدی؛ سعیده سادات مظهری موسوی؛ عباس شاکری؛ حمید رضا ارباب


207. بررسی تأثیر مزیت گاز طبیعی بر مزیت نسبی صنایع منتخب صادراتی کشور

دوره 6، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 59-89

فرهاد دژپسند؛ علی رضا خزائی؛ مهدی یزدانی


209. آیا سیاست‌‎های مدیریت تقاضا بر مصرف انرژی موثر هستند؟ شواهدی از آزمون‌های غیرخطی و شکست ساختاری

دوره 9، شماره 34، پاییز 1399، صفحه 71-99

سیاوش محمدپور؛ علی رضا زاده؛ مهدی مهرانفر؛ علیرضا خزایی


210. بررسی عوامل موثر بر هزینه کرد خانوارها در حوزه بهداشت و درمان (مطالعه موردی خانوارهای استان های منتخب) .

دوره 9، شماره 32، بهار 1399، صفحه 75-104

معصومه اسماعیلی؛ علی عسکری؛ زین العابدین امینی سابق؛ احسان ساده


211. اثرات مداخله بانک مرکزی در بازار ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران در قالب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

دوره 8، شماره 31، زمستان 1398، صفحه 79-115

عبدالحمید سعادت نژاد؛ زهره طباطبائی نسب؛ سید یحیی ابطحی؛ محمدعلی دهقان تفتی


212. طراحی الگوی عملیاتی صکوک اجاره شخص برای تأمین مالی زندان‌های کشور

دوره 6، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 91-116

ایمان باستانی فر؛ محمد رضا حیدری


213. نقش تامین مالی به عنوان یک راهبرد در پایداری و تحقق رشد اقتصادی ایران

دوره 9، شماره 34، پاییز 1399، صفحه 101-132

امین اکبرزاده؛ مصیب پهلوانی؛ سید حسین میرجلیلی


215. آیندۀ نفت و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 33، تابستان 1399، صفحه 113-156

فرهاد رهبر؛ علی وطنی؛ فرزاد مخلص الائمه


216. پس‌انداز احتیاطی در شرایط بازارهای مالی ناکامل اقتصاد ایران: رهیافت مدل کارگزاران ناهمگن

دوره 8، شماره 31، زمستان 1398، صفحه 117-148

میثم خسروی؛ علیرضا آذربایجانی؛ کامران ندری


217. تأثیر نوسانات قیمت جهانی نفت بر بازده سهام صنایع پالایشی در ایران و دلالت های سیاستی آن

دوره 6، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 117-138

کلثوم نادرپور؛ غلامرضا زمانیان؛ سپهر عبدالله پور


218. راهبرد تأمین مالی پروژه های نفتی در چارچوب نظام رمزارزها

دوره 9، شماره 34، پاییز 1399، صفحه 133-164

احمد نوروزی؛ مهدی صادقی شاهدانی


219. طراحی الگوی ترازیابی راهبردی قدرت اقتصادی ایران در محیط متخاصم

دوره 9، شماره 32، بهار 1399، صفحه 135-168

رضا بنی اسد؛ مهدی باقری میبدی


222. بررسی اثربخشی متغیر های جمعیت شناختی بر الگوی هزینه خانوار با رویکرد افزایش نفوذ بیمه

دوره 9، شماره 33، تابستان 1399، صفحه 157-179

ابوالفضل رحیمی؛ حسنعلی قنبری ممان؛ رضا محسنی


223. اثر گسترش رمز پول ها (بیت کوین) بر تقاضای پول و حق الضرب در قالب رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

دوره 9، شماره 34، پاییز 1399، صفحه 165-197

بهناز ورشوساز؛ فرهاد غفاری؛ سید شمس الدین حسینی؛ عباس معمارنژاد


225. تأثیر اعتماد به مقام پولی بر اثرگذاری سیاست پولی

دوره 8، شماره 31، زمستان 1398، صفحه 179-202

هادی کشاورز؛ حجت پارسا