فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
تعداد مقالات: 233

180. شاخص بهره‌وری آب و راهکار آتیه کشاورزی کشور

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391

حسین دهقانی سانیج؛ عباس کشاورز


182. بازارهای اخلاقی و توسعه پایدار

دوره 2، شماره 4، بهار 1392

رویا طباطبایی یزدی؛ فرزانه مافی


185. بررسی کارایی نسبی مدیریت گردشگری استان‌های کشور دربرنامه سوم و چهارم توسعه

دوره 2، شماره 7، زمستان 1392

اسماعیل شاه طهماسبی؛ سارا شمس الهی؛ سعید عابسی


191. بررسی اثر تکنولوژی و ساختار تقاضای نهایی بر انتشار دی‌اکسیدکربن

دوره 4، شماره 15، زمستان 1394

پریسا جیحونی پور؛ سمیه اعظمی؛ کیومرث سهیلی


193. بررسی و پیش‌بینی توزیع درآمد مناطق شهری و روستایی ایران در افق 1404

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391

امین قاسمی‌نژاد؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ فرخنده سلیمانی؛ هنار رستمی


194. تراکم جمعیت، دموکراسی و فساد

دوره 2، شماره 6، پاییز 1392

علی دلایی میلان؛ محمدحسن فطرس؛ مرتضی قربان‌سرشت


197. بررسی اثر نوسان نرخ ارز بر رفاه اقتصادی و تعیین سیاست پولی مناسب

دوره 8، شماره 31، زمستان 1398، صفحه 5-42

محمدعلی کفایی؛ نغمه پورفتحی


198. راهبرد مقابله با فقر در سواحل مکران

دوره 6، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 5-33

محمود محمدی؛ محسن زاینده رودی؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی


199. پیاده‌سازی راهبرد اشتغالی در توسعه فضای مجازی

دوره 9، شماره 32، بهار 1399، صفحه 5-38

علی استاجی؛ فرخنده جبل عاملی؛ سجاد برخورداری؛ احسان رسولی نژاد


200. سیاست‌گذاری پولی و رشد بخش صنعت (بررسی وضع موجود و ارائه الگوی مطلوب)

دوره 9، شماره 33، تابستان 1399، صفحه 5-36

محسن رضایی میرقائد؛ رفیع حسنی مقدم؛ سمیرا متقی؛ امیرعلی فرهنگ؛ فرزانه صادقی