فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

سنجش ثبات در نظام مالی و تحلیل عوامل موثر بر آن

دوره 5، شماره 18، مهر 1395

حسن کیایی؛ محمدحسین عبادی


سیاست‌های توسعه آموزش عالی و پیامدهای آن بر اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها

دوره 5، شماره 19، دی 1395

اردشیر انتظاری؛ جعفر هزارجریبی؛ محمد سهیل سرو؛ محمدتقی کرمی قهی


چارچوب نظری عرضه پول (مقایسه تطبیقی اقتصاد متعارف و اقتصاد با رویکردی اسلامی)

دوره 8، شماره 28، فروردین 1398

امیر خادم علیزاده؛ محمدمهدی مجاهدی موخر؛ محمود عیسوی؛ معصومه آقاجانی


شاخص بهره‌وری آب و راهکار آتیه کشاورزی کشور

دوره 1، شماره 1، تیر 1391

حسین دهقانی سانیج؛ عباس کشاورز


بازارهای اخلاقی و توسعه پایدار

دوره 2، شماره 4، فروردین 1392

رویا طباطبایی یزدی؛ فرزانه مافی


بررسی کارایی نسبی مدیریت گردشگری استان‌های کشور دربرنامه سوم و چهارم توسعه

دوره 2، شماره 7، دی 1392

اسماعیل شاه طهماسبی؛ سارا شمس الهی؛ سعید عابسی


بررسی اثر تکنولوژی و ساختار تقاضای نهایی بر انتشار دی‌اکسیدکربن

دوره 4، شماره 15، دی 1394

پریسا جیحونی پور؛ سمیه اعظمی؛ کیومرث سهیلی


بررسی و پیش‌بینی توزیع درآمد مناطق شهری و روستایی ایران در افق 1404

دوره 1، شماره 2، مهر 1391

امین قاسمی‌نژاد؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ فرخنده سلیمانی؛ هنار رستمی


تراکم جمعیت، دموکراسی و فساد

دوره 2، شماره 6، مهر 1392

علی دلایی میلان؛ محمدحسن فطرس؛ مرتضی قربان‌سرشت