فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
تعداد مقالات: 233

128. بررسی تأثیر کاهش موانع تعرفه‌ای بر واردات کل کالا در ایران با استفاده از مدل ARDL باند

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391

اکرم زین الیان؛ محمدرضا لطفعلی‌پور؛ نازگل اشرافی


129. اثرات رشد نقدینگی بر تورم در اقتصاد ایران: مدل‌های تغییر رژیم

دوره 2، شماره 4، بهار 1392

بهرام سحابی؛ سمیه خضری؛ سیروس سلیمانی


133. بررسی دلاری‌شدن غیررسمی در اقتصاد ایران

دوره 3، شماره 9، تابستان 1393

ایوب ابوذری؛ غلامرضا زمانیان


134. فراتحلیلی بر آسیب‌شناسی‌های برنامه‌های توسعه در ایران

دوره 3، شماره 10، پاییز 1393

جلیل سلیمی؛ رضا مکنون؛ محسن بهرامی


135. مطالعه تطبیقی مدل‌های قیمت‌‌گذاری اختیار خرید پیش از بلک شولز، و ارائه مدل مناسب برای بازار سرمایه اسلامی

دوره 3، شماره 11، زمستان 1393

اصغر ابوالحسنی؛ سید عباس موسویان؛ فاطمه قاسمی؛ محمدرضا رنجبر فلاح؛ کامران ندری


138. جانمایی فرهنگ در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دوره 4، شماره 14، پاییز 1394

مجید کافی؛ محمدمهدی مظاهری


140. برآورد عوامل مؤثر بر مخارج مذهبی خانوارهای ایرانی

دوره 5، شماره 16، بهار 1395

یوسف محنت‌فر؛ یونس گلی


143. تحلیل رابطه علّی نرخ ارز با مزیت نسبی و بررسی شاخص‌های مزیت نسبی در صنایع منتخب کشور

دوره 5، شماره 19، زمستان 1395

علیرضا خزایی؛ فرهاد دژپسند؛ مجتبی اسلامیان


148. ارزیابی ثبات مالی در اقتصاد ایران تحت سیاست های پولی و کلان احتیاطی

دوره 10، شماره 36، بهار 1400

حمید تقی زاده؛ حسین شریفی رنانی؛ سارا قبادی


149. بررسی راهبردهای نوین فروش نفت خام ایران با رویکرد ضد تحریمی

دوره 7، شماره 24، بهار 1397، صفحه 151-176

سید عبداله رضوی؛ مسعود رسولی امیرآبادی


150. نقش راهبردها و خط‌مشی‌های توسعه کسب و کارها بر عملکرد بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs)

دوره 8، شماره 29، تابستان 1398، صفحه 155-203

سید عباس حسینی؛ تورج مجیبی؛ علی مهدی زاده اشرفی؛ حسین وظیفه دوست