فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
تعداد مقالات: 233

79. بررسی رابطه فعالیت بازار بیمه، بخش بانکی و رشد اقتصادی در ایران

دوره 5، شماره 16، بهار 1395

احمد صلاح‌منش؛ حسین اکبری‌فرد؛ رضا علائی


86. بررسی رفتار پاکستان و هند در قبال دو خط لوله تاپی و صلح با رویکرد نظریه بازی‌ها

دوره 7، شماره 27، زمستان 1397

احمد حاجی نژاد؛ امیر علی سیف الدین؛ سعید ودادی کلانتر


88. ارزیابی تغییرات بهره‌‌وری کل عوامل تولید کشاورزی در ایران ،کاربرد شاخص‌های بهره‌ وری

دوره 6، شماره 22، پاییز 1396

حشمت اله قلی زاده؛ شهریار نصابیان؛ رضا مقدسی؛ علیرضا امینی


89. بررسی موانع نهادی توسعه کارآفرینی و نقش دولت در تعدیل آن‌ها؛ مطالعه موردی ایران

دوره 10، شماره 36، بهار 1400

محمد دانش نیا؛ علی حسین صمدی؛ ابراهیم هادیان؛ حسین مرزبان


90. تحلیلی از اثر تکانه‌های سیاست‌های مالی بر بازار سهام: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 8، شماره 29، تابستان 1398، صفحه 81-110

عبدالصمد رحمانی؛ سعید صمدی؛ رسول بخشی دستجردی


92. تحلیل تطبیقی آثار اقتصادی مرابحه ساده و مرکب

دوره 6، شماره 21، تابستان 1396، صفحه 119-134

سید احسان عسکری؛ سید عقیل حسینی


93. رتبه‌بندی راهکارهای جایگزین سوئیفت در محیط تحریم (مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران)

دوره 10، شماره 37، تابستان 1400، صفحه 321-349

الهام امانی جونقانی؛ ایمان باستانی فر؛ محمد رضا حیدری