فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

مقایسه شاخص هزینه زندگی و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری

دوره 3، شماره 10، مهر 1393

تیمور محمدی؛ عباس شاکری؛ علی شهابی؛ مهنوش عبداله میلانی


بررسی رابطه فعالیت بازار بیمه، بخش بانکی و رشد اقتصادی در ایران

دوره 5، شماره 16، فروردین 1395

احمد صلاح‌منش؛ حسین اکبری‌فرد؛ رضا علائی


بررسی رفتار پاکستان و هند در قبال دو خط لوله تاپی و صلح با رویکرد نظریه بازی‌ها

دوره 7، شماره 27، دی 1397

احمد حاجی نژاد؛ امیر علی سیف الدین؛ سعید ودادی کلانتر


ارزیابی تغییرات بهره‌‌وری کل عوامل تولید کشاورزی در ایران ،کاربرد شاخص‌های بهره‌ وری

دوره 6، شماره 22، مهر 1396

حشمت اله قلی زاده؛ شهریار نصابیان؛ رضا مقدسی؛ علیرضا امینی


بررسی موانع نهادی توسعه کارآفرینی و نقش دولت در تعدیل آن‌ها؛ مطالعه موردی ایران

دوره 10، شماره 36، اردیبهشت 1400

محمد دانش نیا؛ علی حسین صمدی؛ ابراهیم هادیان؛ حسین مرزبان


برآورد تابع واکنش سیاست مداخله بانک مرکزی ایران در بازار ارز

دوره 11، شماره 40، تیر 1401

عبدالحمید سعادت نژاد؛ زهره طباطبایی‌نسب؛ سید یحیی ابطحی؛ محمدعلی دهقان تفتی


بررسی تاثیر ثبات در صنعت بانکداری بر میزان کارایی سیستم بانکی اقتصاد ایران

دوره 10، شماره 39، اسفند 1400

سیده نسیبه طاهری؛ بیژن صفوی؛ فاطمه زندی؛ مهناز ربیعی


تحلیلی از اثر تکانه‌های سیاست‌های مالی بر بازار سهام: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 8، شماره 29، تیر 1398، صفحه 81-110

عبدالصمد رحمانی؛ سعید صمدی؛ رسول بخشی دستجردی


تحلیل تطبیقی آثار اقتصادی مرابحه ساده و مرکب

دوره 6، شماره 21، تیر 1396، صفحه 119-134

سید احسان عسکری؛ سید عقیل حسینی


رتبه‌بندی راهکارهای جایگزین سوئیفت در محیط تحریم (مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران)

دوره 10، شماره 37، شهریور 1400، صفحه 321-349

الهام امانی جونقانی؛ ایمان باستانی فر؛ محمد رضا حیدری