تعداد مقالات: 195
81. بررسی رفتار پاکستان و هند در قبال دو خط لوله تاپی و صلح با رویکرد نظریه بازی‌ها

دوره 7، شماره 27، زمستان 1397

احمد حاجی نژاد؛ امیر علی سیف الدین؛ سعید ودادی کلانتر


83. ارزیابی تغییرات بهره‌‌وری کل عوامل تولید کشاورزی در ایران ،کاربرد شاخص‌های بهره‌ وری

دوره 6، شماره 22، پاییز 1396

حشمت اله قلی زاده؛ شهریار نصابیان؛ رضا مقدسی؛ علیرضا امینی


84. تحلیلی از اثر تکانه‌های سیاست‌های مالی بر بازار سهام: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 8، شماره 29، تابستان 1398، صفحه 81-110

عبدالصمد رحمانی؛ سعید صمدی؛ رسول بخشی دستجردی


86. تحلیل تطبیقی آثار اقتصادی مرابحه ساده و مرکب

دوره 6، شماره 21، تابستان 1396، صفحه 119-134

سید احسان عسکری؛ سید عقیل حسینی


94. رابطه مخارج دفاعی و رشد اقتصادی در ایران

دوره 3، شماره 9، تابستان 1393

ابوالقاسم گلخندان؛ داود گلخندان؛ محمد مولایی


95. بررسی وجود پدیده اثر تأخیری در نرخ بیکاری اقتصاد ایران

دوره 3، شماره 10، پاییز 1393

سعید عیسی‌زاده؛ محبوبه طبرسی


96. تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر سطح اشتغال در ایران

دوره 3، شماره 11، زمستان 1393

امیر خادم علیزاده؛ حمید آماده؛ محبوبه بقالیان


100. الگوی مطلوب نرخ ارز، بخش تجارت خارجی و مقاوم‌سازی اقتصاد ایران

دوره 5، شماره 16، بهار 1395

آمنه‌ السادات کوچکی؛ وحید شقاقی شهری