فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
تعداد مقالات: 233

55. بررسی ارتباط میان مخارج آموزشی و سلامت با شاخص توسعه انسانی در ایران

دوره 6، شماره 20، بهار 1396

ابراهیم گشتاسبی پور؛ اشکان بذرافکن؛ نسیم قباشی


58. سنجش درجه‌ی مقاومت نظام بانکداری اسلامی (مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران)

دوره 7، شماره 27، زمستان 1397

ایمان باستانی فر؛ رضا رنجبر؛ محمد رضا حیدری


60. بررسی راهبردی اثرگذاری تحریم بر نرخ ارز از کانال حساب مالی

دوره 6، شماره 22، پاییز 1396

میثم صفری تخت شیرینی؛ مرتضی تهامی پور زرندی


61. ارزیابی ساختار تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی بر عملکرد سیستم بانکی

دوره 10، شماره 36، بهار 1400

حسین امیری؛ محسن رضایی میرقائد؛ وهاب قلیچ؛ فریبا نوروزی عموقین؛ علی طوسی


62. بررسی اثرات غیرخطی تلاطمات نقدینگی بر نابرابری توزیع درآمد در ایران: رویکرد NARDL

دوره 8، شماره 29، تابستان 1398، صفحه 61-79

اصغر ابوالحسنی؛ سمیرا متقی؛ صلاح ابراهیمی


63. عبور نامتقارن اثر سیاست پولی بر بازار مسکن

دوره 7، شماره 24، بهار 1397، صفحه 61-93

فرزاد ساقی؛ کامبیز هژبر کیانی؛ اکبر میرزاپور باباجان؛ بیت الله اکبری مقدم


64. ساختار استاندارد پول و نظام پولی با معرفی شاخص‌های اخلاقی: رهیافت اخلاقی در تولید و خلق پول

دوره 8، شماره 30، پاییز 1398، صفحه 71-104

سیدمجتبی فائزی؛ احمد سرلک؛ کامران ندری؛ یگانه موسوی جهرمی


68. ارزیابی مقایسه‌ای تأثیر سهم مالیات در GDP و سهم درآمدهای نفتی در GDP بر دموکراسی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391

سعید صمدی؛ سید پرویز جلیلی کامجو؛ مرتضی درخشان


69. ارزیابی افزایش قیمت مواد‏غذایی بر رفاه خانوارهای شهری ایران

دوره 2، شماره 4، بهار 1392

زهرا صحبتی؛ علی‌اکبر خسروی‌نژاد؛ فرهاد خداداد کاشی


70. تجزیه‌وتحلیل عدم تقارن میان شاخص سهام و نرخ تورم به کمک رویکرد هم‌انباشتگی پنهان: (مطالعه موردی ایران

دوره 2، شماره 5، تابستان 1392

اسماعیل نادری؛ پرستو عبداللهی؛ عباسعلی ابونوری؛ نادیا گندلی علیخانی


71. بررسی اثر روش تأمین مالی بر رشد سودآوری بنگاه‌ها در ایران

دوره 2، شماره 7، زمستان 1392

احمد جعفری صمیمی؛ ایوب خزائی؛ جلال منتظری شورکچالی


73. مقایسه شاخص هزینه زندگی و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری

دوره 3، شماره 10، پاییز 1393

تیمور محمدی؛ عباس شاکری؛ علی شهابی؛ مهنوش عبداله میلانی


74. تحریم اقتصادی؛ فرصت‌ها و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در تأمین منافع ملی

دوره 3، شماره 11، زمستان 1393

اسدالله مرادی؛ حسین مسعودنیا؛ علی ابراهیمی