فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

بررسی ارتباط میان مخارج آموزشی و سلامت با شاخص توسعه انسانی در ایران

دوره 6، شماره 20، فروردین 1396

ابراهیم گشتاسبی پور؛ اشکان بذرافکن؛ نسیم قباشی


بررسی راهبردی اثرگذاری تحریم بر نرخ ارز از کانال حساب مالی

دوره 6، شماره 22، مهر 1396

میثم صفری تخت شیرینی؛ مرتضی تهامی پور زرندی


ارزیابی ساختار تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی بر عملکرد سیستم بانکی

دوره 10، شماره 36، اردیبهشت 1400

حسین امیری؛ محسن رضایی میرقائد؛ وهاب قلیچ؛ فریبا نوروزی عموقین؛ علی طوسی


بررسی اثر تخصیص اعتبار به انواع بنگاه‌های غیرمالی بر کارآفرینی درکشورهای درحال توسعه

دوره 11، شماره 40، تیر 1401

شاهین بهداروند؛ علی نصیری اقدم؛ محمد قاسمی ششده


بررسی اثرات غیرخطی تلاطمات نقدینگی بر نابرابری توزیع درآمد در ایران: رویکرد NARDL

دوره 8، شماره 29، تیر 1398، صفحه 61-79

اصغر ابوالحسنی؛ سمیرا متقی؛ صلاح ابراهیمی


عبور نامتقارن اثر سیاست پولی بر بازار مسکن

دوره 7، شماره 24، فروردین 1397، صفحه 61-93

فرزاد ساقی؛ کامبیز هژبر کیانی؛ اکبر میرزاپور باباجان؛ بیت الله اکبری مقدم


ساختار استاندارد پول و نظام پولی با معرفی شاخص‌های اخلاقی: رهیافت اخلاقی در تولید و خلق پول

دوره 8، شماره 30، مهر 1398، صفحه 71-104

سیدمجتبی فائزی؛ احمد سرلک؛ کامران ندری؛ یگانه موسوی جهرمی


ارزیابی افزایش قیمت مواد‏غذایی بر رفاه خانوارهای شهری ایران

دوره 2، شماره 4، فروردین 1392

زهرا صحبتی؛ علی‌اکبر خسروی‌نژاد؛ فرهاد خداداد کاشی


تجزیه‌وتحلیل عدم تقارن میان شاخص سهام و نرخ تورم به کمک رویکرد هم‌انباشتگی پنهان: (مطالعه موردی ایران

دوره 2، شماره 5، تیر 1392

اسماعیل نادری؛ پرستو عبداللهی؛ عباسعلی ابونوری؛ نادیا گندلی علیخانی


بررسی اثر روش تأمین مالی بر رشد سودآوری بنگاه‌ها در ایران

دوره 2، شماره 7، دی 1392

احمد جعفری صمیمی؛ ایوب خزائی؛ جلال منتظری شورکچالی