فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
تعداد مقالات: 233

26. مدل دینامیکی ارزیابی خط مشی های عمومی(مورد مطالعه: برنامه های توسعه)

دوره 7، شماره 25، تابستان 1397

جمال بوستان زر؛ حسین رحمان سرشت؛ فتاح شریف زاده؛ محمد تقی تقوی فرد


28. «رابطه شاخص توسعه انسانی و نوآوری در ایران و کشورهای رقیب سند چشم انداز»

دوره 7، شماره 27، زمستان 1397

شعله محمدی؛ ویدا ورهرامی؛ یداله دادگر


31. مطالعه نحوه ایجاد رونق تولید با استفاده از سیستم دینامیکی تجارت خارجی به همراه کنترل کننده PI

دوره 10، شماره 36، بهار 1400

ارشیا بادی؛ فرهاد رهبر؛ احمدرضا ولی؛ حبیب اله آراسته راد؛ سید مهدی حکیمی


32. بررسی پایداری مخارج سلامت در ایران: شواهد جدیدی براساس رویکرد ARDL

دوره 7، شماره 24، بهار 1397، صفحه 35-60

سیداحسان حسینی دوست؛ عزت الله عباسیان؛ دلشاد رحمان مرانه


33. بررسی همبستگی شرطی میان بازارهای ارز،طلا، مسکن، سهام و نفت در اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 29، تابستان 1398، صفحه 37-60

محمدرضا سزاوار؛ علیرضا خزائی؛ مجتبی اسلامیان


34. مقایسه‌ی دقت خطای پیش‌بینی مصوب اول و مصوب دوم مخارج عمومی دولت و بررسی تأثیر این خطا بر تورم در ایران

دوره 8، شماره 30، پاییز 1398، صفحه 47-70

قاسم شادمانی؛ سعید کریمی پتانلار؛ احمد جعفری صمیمی


35. آزادسازی تجاری و تغییرات ساختار بودجه در اقتصاد ایران

دوره 6، شماره 21، تابستان 1396، صفحه 51-77

مرتضی محمودی میمند؛ مهدی یزدانی؛ یگانه موسوی جهرمی؛ سید عباس نجفی زاده


40. محاسبه هزینه‌های رفاهی تورم در ایران

دوره 2، شماره 4، بهار 1392

محمد زائری؛ کامران ندری


41. نقش قیمت مسکن در مکانیسم انتقال سیاست پولی

دوره 2، شماره 5، تابستان 1392

اکبر کمیجانی؛ مجتبی حائری


44. تأثیر اصلاح قیمت حامل‌‌های انرژی بر هزینه‌های تولید صنایع مختلف در ایران

دوره 3، شماره 9، تابستان 1393

ابراهیم هادیان؛ مجید اسلامی اندارگلی