تعداد مقالات: 195
27. «رابطه شاخص توسعه انسانی و نوآوری در ایران و کشورهای رقیب سند چشم انداز»

دوره 7، شماره 27، زمستان 1397

شعله محمدی؛ ویدا ورهرامی؛ یداله دادگر


30. بررسی پایداری مخارج سلامت در ایران: شواهد جدیدی براساس رویکرد ARDL

دوره 7، شماره 24، بهار 1397، صفحه 35-60

سیداحسان حسینی دوست؛ عزت الله عباسیان؛ دلشاد رحمان مرانه


31. بررسی همبستگی شرطی میان بازارهای ارز،طلا، مسکن، سهام و نفت در اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 29، تابستان 1398، صفحه 37-60

محمدرضا سزاوار؛ علیرضا خزائی؛ مجتبی اسلامیان


32. مقایسه‌ی دقت خطای پیش‌بینی مصوب اول و مصوب دوم مخارج عمومی دولت و بررسی تأثیر این خطا بر تورم در ایران

دوره 8، شماره 30، پاییز 1398، صفحه 47-70

قاسم شادمانی؛ سعید کریمی پتانلار؛ احمد جعفری صمیمی


33. آزادسازی تجاری و تغییرات ساختار بودجه در اقتصاد ایران

دوره 6، شماره 21، تابستان 1396، صفحه 51-77

مرتضی محمودی میمند؛ مهدی یزدانی؛ یگانه موسوی جهرمی؛ سید عباس نجفی زاده


37. محاسبه هزینه‌های رفاهی تورم در ایران

دوره 2، شماره 4، بهار 1392

محمد زائری؛ کامران ندری


38. نقش قیمت مسکن در مکانیسم انتقال سیاست پولی

دوره 2، شماره 5، تابستان 1392

اکبر کمیجانی؛ مجتبی حائری


41. تأثیر اصلاح قیمت حامل‌‌های انرژی بر هزینه‌های تولید صنایع مختلف در ایران

دوره 3، شماره 9، تابستان 1393

ابراهیم هادیان؛ مجید اسلامی اندارگلی