فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
تعداد مقالات: 233

-24. ارزیابی اثر نامتقارن شوک‌ درآمد نفتی بر متغیر‌های کلان اقتصادی (مطالعه تجربی سال‌های 1397-1348)

دوره 8، شماره 29، تابستان 1398، صفحه 5-35

یوسف محنت فر؛ علی فلاحتی؛ نازنین زهرا ستوده


-23. شناسایی و ارزیابی چالش‌های حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز و ارائه راهکارهای اصلاحی

دوره 8، شماره 30، پاییز 1398، صفحه 5-46

حسین حسن زاده؛ میثم کریمی؛ محمد حسین قوام؛ محمد قزلباش


-22. بررسی تحلیلی و تطبیقی ساختار و روش‌های اجرای پروژه‌های BOT در ایران و چند کشور منتخب

دوره 6، شماره 21، تابستان 1396، صفحه 5-50

حمیدرضا فرجی کلاریجانی؛ سید محمد اسماعیل جلالی


-20. راهبرد اساسی خصوصی سازی در ایران

دوره 10، شماره 37، تابستان 1400، صفحه 215-250

محمد یعقوبی؛ وحید سیفی؛ مهدی صادقی شاهدانی


-17. تحلیلی راهبردی بر اثر سرمایه انسانی در رشد بهره‌وری نیروی کار

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391

اکبر کمیجانی؛ حمید پاداش؛ علی صادقین


-16. بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر بهره‌وری بخش صنعت

دوره 2، شماره 4، بهار 1392

قهرمان عبدلی؛ نسرین حضارمقدم


-15. بررسی مقایسه‌ای تجارب کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه در جهت پیشرفت

دوره 2، شماره 5، تابستان 1392

رضا مجیدزاده؛ سعید غلامی نتاج؛ محمد باقر نوبخت


-14. برآورد نسبت بهینه پوشش ریسک در زمان ـ مقیاس‌های مختلف: رویکرد تجزیه‌وتحلیل موجک

دوره 2، شماره 6، پاییز 1392

اسدالله فرزین‌وش؛ امید فرمان‌آرا؛ شاپور محمدی


-13. تحلیل پولی حباب بازار مسکن در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 7، زمستان 1392

اسماعیل نادری؛ اکبر کمیجانی؛ نادیا گندلی علیخانی


-9. تأثیر تجارت محصولات کشاورزی بر رشد اقتصادی ایران

دوره 3، شماره 11، زمستان 1393

احمد جعفری صمیمی؛ رضا احمدی؛ محمد عبدی


-5. بررسی سناریو‌های راهبردی سیاست‌های پولی و مالی در ایران

دوره 4، شماره 15، زمستان 1394

بهزاد سلمانی؛ پری جعفری لیلاب؛ جعفر حقیقت؛ حسین اصغرپور


-3. برآورد تابع واکنش مالیات نسبت به ترکیب مخارج دولت در ایران

دوره 5، شماره 17، تابستان 1395

احمد جعفری صمیمی؛ سعید کریمی پتانلار؛ کورش اعظمی