کلیدواژه‌ها = دانشگاه‌های دولتی
تعداد مقالات: 1
1. رویکردی راهبردی به خودگردانی مالی در دانشگاه‌های دولتی تهران؛ ترکیب تکنیک‌های SWOT- TOPSIS

دوره 7، شماره 26، پاییز 1397

حمید رحیمیان؛ شادی روحانی؛ صمد برزویان؛ عباس عباس پور؛ غلامرضا گرایی‌نژاد