فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
کلیدواژه‌ها = فرهنگ
تعداد مقالات: 3
1. راهبرد مقابله با فقر در سواحل مکران

دوره 6، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 5-33

محمود محمدی؛ محسن زاینده رودی؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی


3. جانمایی فرهنگ در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دوره 4، شماره 14، پاییز 1394

مجید کافی؛ محمدمهدی مظاهری