کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی ایران
تعداد مقالات: 1
1. تحریم اقتصادی؛ فرصت‌ها و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در تأمین منافع ملی

دوره 3، شماره 11، زمستان 1393

اسدالله مرادی؛ حسین مسعودنیا؛ علی ابراهیمی