فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
کلیدواژه‌ها = شاخص تحریم با تواتر بالا
تعداد مقالات: 1
1. ساخت شاخصی با تواتر ماهانه برای تحریم‌ها علیه ایران

دوره 10، شماره 38، آذر 1400، صفحه 565-593

محمد نوفرستی؛ محمدرضا سزاوار