فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
کلیدواژه‌ها = آزادسازی تجاری
تعداد مقالات: 4
1. آزادسازی تجاری و تغییرات ساختار بودجه در اقتصاد ایران

دوره 6، شماره 21، تابستان 1396، صفحه 51-77

مرتضی محمودی میمند؛ مهدی یزدانی؛ یگانه موسوی جهرمی؛ سید عباس نجفی زاده


3. بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر بهره‌وری بخش صنعت

دوره 2، شماره 4، بهار 1392

قهرمان عبدلی؛ نسرین حضارمقدم


4. بررسی تأثیر کاهش موانع تعرفه‌ای بر واردات کل کالا در ایران با استفاده از مدل ARDL باند

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391

اکرم زین الیان؛ محمدرضا لطفعلی‌پور؛ نازگل اشرافی