فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
کلیدواژه‌ها = تأمین مالی خارجی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر روش تأمین مالی بر رشد سودآوری بنگاه‌ها در ایران

دوره 2، شماره 7، زمستان 1392

احمد جعفری صمیمی؛ ایوب خزائی؛ جلال منتظری شورکچالی