کلیدواژه‌ها = رویکرد تجزیه‌وتحلیل موجک
تعداد مقالات: 1
1. برآورد نسبت بهینه پوشش ریسک در زمان ـ مقیاس‌های مختلف: رویکرد تجزیه‌وتحلیل موجک

دوره 2، شماره 6، پاییز 1392

اسدالله فرزین‌وش؛ امید فرمان‌آرا؛ شاپور محمدی