فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
کلیدواژه‌ها = نیروهای پیشران
آینده نگاری صادرات نفت خام سنگین ایران در افق 2040 با رویکرد سناریونویسی

دوره 11، شماره 40، تیر 1401

سلیمان قاسمیان؛ علی فریدزاد؛ عبدالرسول قاسمی


آیندۀ نفت و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 33، تیر 1399، صفحه 113-156

فرهاد رهبر؛ علی وطنی؛ فرزاد مخلص الائمه