فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
کلیدواژه‌ها = صادرات غیرنفتی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تجارت محصولات کشاورزی بر رشد اقتصادی ایران

دوره 3، شماره 11، زمستان 1393

احمد جعفری صمیمی؛ رضا احمدی؛ محمد عبدی


2. شبیه‌سازی و پیش‌بینی صادرات غیرنفتی ایران تا افق 1404

دوره 2، شماره 4، بهار 1392

حکیمه آرامش؛ سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ فاطمه طالقانی؛ هدا منگالی